Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής της BIOMEDICIN, ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου εκπτωτικά πακέτα εξετάσεων:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α/Β (συμπεριλαμβανομένου του Η1Ν1)
Κόστος: 15 €

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α/Β (συμπεριλαμβανομένου του Η1Ν1 & H3N5)
Κόστος: 85 €

ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΙΠΗΣ & 20 ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
Για αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση παρακαλώ πατήστε εδώ.
Κόστος: 160 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ
Για να δείτε την προσφορά μας για τον έλεγχο των αλλεργιών παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για να δείτε τις προσφορές μας για προληπτικό έλεγχο για όλη την οικογένεια παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (κωδ. CH3)
Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL/LDL, Αθηρωματικός Δείκτης, Ολικά Λιπίδια, SGOT, SGPT
Κόστος: 30 € (από 142,80 €)

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Κωδ. CH 1)
Γενική αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη
Κόστος: 15 € (από 55 €)

Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL/LDL
Κόστος: 15 € (από 63,50 €)

Γενική αίματος, Σάκχαρο, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Κάλιο, Νάτριο, SGOT, SGPT
Κόστος: 25 € (από 112,50 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (κωδ. CH 1A)
Γενική αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, Β12, Φυλλικό
Κόστος: 25 € (από 122 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ – Αιματολογική Εξέταση (κωδ. CH 4.1)
Σάκχαρο αίματος, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
Κόστος: 8 € (από 29,50 €)

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (κωδ. CH 4.2)
SGOT, SGPT, γGT, Αλκαλική Φωσφατάση, Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών
Κόστος: 25€ (από 72€)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΩΝ (κωδ. CH 4.3)
Ουρία, Κρεατινίνη, Υπέρηχος Νεφρών, Γενική αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη Ολική, Τριγλυκερίδια, Ουρικό Οξύ, HDL, ΤΚΕ
Κόστος: 25 € (από 89,80 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (κωδ. CH 5.1)
T3, T4, TSH, & υπέρηχος θυρεοειδούς
Κόστος: 30 € (από 148 €)

T3, T4, TSH, Anti-TPO
Κόστος: 30 € (από 108 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (κωδ. CH 9)
HbsAg, V.D.R.L, HCV, HIV I+II
Κόστος: 30 € (από 72€)
Επιπρόσθετα στις γυναίκες μπορεί να γίνει καλλιέργεια κολπικού υγρού (βλέπετε αντίστοιχη προσφορά)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ  
Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, Άμεση μικροσκοπική για μύκητες, τριχομονάδες, neisser, κόκκους (κωδ. CH10)
Κόστος: 20 € (από 43 €)
Έλεγχος για Ureaplasma urealyticum & Mycoplasma hominis, Έλεγχος τραχηλικού επιχρίσματος για Chlamydia trachomatis (όχι σε κυήσεις) (κωδ. CH 10.1)
Κόστος: 20 € (από 47,50 €)

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ  (κωδ. CH10 & CH10.1)
Κόστος: 35
 € (από 90,50 €)

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Για να δείτε την προσφορά μας για τον έλεγχο των καρκινικών δεικτών παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Για να δείτε την προσφορά μας για triplex, υπερήχους και μέτρηση οστικής πυκνότητας παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6124935-6