ΘΑΛΕΡΟΣ – ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ
Λ. Κηφισίας 54
ΜΑΡΟΥΣΙ
210 6197304,  210 6897304