Για να είναι προσιτός ο προληπτικός έλεγχος για όλη την οικογένεια, στην BIOMEDICIN προσφέρουμε
το check up των γονιών σε προνομιακή τιμή και προσφέρουμε τον έλεγχο του 1ου παιδιού ΔΩΡΕΑΝ*
και τον έλεγχο του 2ου παιδιού με έκπτωση 50%.

Επιλέξτε ένα από τα προτεινόμενα πακέτα προληπτικού ελέγχου:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, OΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΙΔΗΡΟ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12, ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ.
Κόστος:
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 50 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 62,50 €

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL/LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ.
Κόστος:
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 50 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 62,50 €

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ,
ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL/LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, SGOT, SGPT.
Κόστος:
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 60 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 75 €

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL/LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, SGOT, SGPT, γGT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ CPK, LDH, ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, Κ, Να, Mg, Ca, P, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ.
Κόστος:
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 160 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 200 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
T3, T4, TSH.
Κόστος:
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 50 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 62,50 €

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η αιμοληψία μπορεί να γίνει και κατ’ οίκον κατόπιν ραντεβού ΔΩΡΕΑΝ.