Η BIOMEDICIN έχει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ*, ΕΥΔΑΠ

Στους ανασφάλιστους και τους φοιτητές ισχύουν ειδικοί εκπτωτικοί κατάλογοι.

Αν δεν αναφέρεται το ταμείο σας στις λίστες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας για διευκρινήσεις.

Επίσης βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και προσπάθεια για σύναψη συμβάσεων με ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.

Μέχρι στιγμής έχουμε συνάψει απευθείας συμβάσεις με:

ALLIANZ

MONDIAL ASSISTANCE

METLIFE – ALICO

ΔΙΚΤΥΟ TCN (GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, METROLIFE, ΑΓΡΟΤΙΚΗ)

Ως μέλη του δικτύου IATRICA έχουμε επίσης συμβάσεις με:

AXΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ERB EUROLIFE

GENERALI HELLAS

INTERNATIONAL LIFE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

PRIME INSURANCE

Επίσης εξυπηρετούμε ασθενείς όλων των ιδιωτικών εταιριών (ελληνικών & ξένων) που έχουν ελεύθερη επιλογή διαγνωστικού κέντρου για εξωνοσοκομειακές  εξετάσεις στο συμβόλαιό τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

*ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
ΙΚΑ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΟΓΑ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ)
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΕΤΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΗΣΑΠ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΟΤΕ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ)
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΕΤΒΑ
ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΕΤΑΑ – ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
ΕΤΑΑ – ΤΥΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΤΑΑ – ΤΥΔΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
ΕΤΑΑ – ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΕΤΑΠ- ΜΜΕ Β’ Δ/ΝΣΗ
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Γ’ Δ/ΝΣΗ
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Δ’ Δ/ΝΣΗ