Σύγχρονος Εξοπλισμός: General Electric LOGIQ P5 με απεικόνιση υψηλής ποιότητας & ευκρίνειας.

Η εκτέλεση και γνωμάτευση της εξέτασης γίνεται από ειδικευμένο ιατρό ακτινοδιαγνώστη.

Άμεση παραλαβή αποτελεσμάτων.