Προληπτικός Έλεγχος (Check Up)

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, μας παρέχει μέσα ικανά ολοένα για πιο έγκαιρη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία. Επειδή για τη ΒΙOMEDICIN η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, ασπίδες προστασίας της υγείας μας, είναι θέματα μείζωνος σημασίας και αφορούν όλους μας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να το επισημαίνουμε σε κάθε ευκαιρία. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της, η ΒΙOMEDICIN βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει μια σειρά από check up σε τιμές πολύ προσιτές για όλους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

CHECK UP 1
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

CHECK UP 2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, OΥΡΙΚΟ ΟΞΥ.

CHECK UP 2A
(ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
ΓΕΝΙΚΗ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL, LDL, Lp(a), Apo(A), Apo(B)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ.

CHECK UP 3
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ,  ΤΚΕ,  ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, 
ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,  ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,  HDL/LDL,  SGOT, SGPT.

CHECK UP 4
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ,  ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ,
ΣΑΚΧΑΡΟ,  ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,  ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,  ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,  HDL/LDL,
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ,  SGOT, SGPT, γGT,
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ CPK, LDH, ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ,  ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, Κ, Να, Mg, Ca, P, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΣΙΔΗΡΟΣ,  ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
+ U/S ANΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ.

CHECK UP 5
(ΣΚΕΤΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ 1-4)
,
T3, T4, TSH.

CHECK UP 6
(ΣΚΕΤΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ 1-4)
,
T3, T4, TSH, FT3, FT4, Anti-Tg, Anti-TPO, TG
+ U/S ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ.

CHECK UP 7
PSA,
CHECK UP 3 ή CHECK UP 4
+ U/S NΕΦΡΩΝ - ΟΥΡ.ΚΥΣΤΕΩΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΠΡΟ & ΜΕΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ.

CHECK UP 8
Ca 15-3, Ca 125, CHECK UP 3 ή CHECK UP 4,
+ U/S
E.Γ.Ο. ΔΩΡΕΑΝ
(Τo CA 125 ελέγχει κυρίως τη μήτρα & τα εξαρτήματα και το CA 15-3 κυρίως το μαστό).

CHECK UP 9
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ),
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, PT, APTT, ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ,
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ III, ΠΡΩΤΕΙΝΗ C, ΠΡΩΤΕΙΝΗ S, APCR
ΑΝΤΙΣ. ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG, IgM & IgA
ΑΝΤΙΣ. ΦΩΣΦΟΣΕΡΙΝΙΚΑ ΙgG, IgM & IgA.

CHECK UP 10
(ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ)
(ΣΚΕΤΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ 9),
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (FII G20210A)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ (MTHFR C677T)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ V LEIDEN (FV G1691A)
GPIA.

CHECK UP 11
(ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ)

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΔF508, ή ΕΛΕΓΧΟΣ 50 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

CHECK UP 12
(ΠΡΟΓΕΝΝHΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ,ΟΥΡΙΑ,
AΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG & IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG & IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG & IgM
HIV I & II, HCV, HBsAg,  VDRL, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ – RHESUS, ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

Τηλεφωνήστε μας 210 6124935-6 να δημιουργήσουμε το δικό σας check up, σύμφωνα με τις ανάγκες σας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Επίσης αναλαμβάνουμε οργανωμένα check up εταιριών, αθλητικών συλλόγων κτλ. στο χώρο τους.