– Διαπίστευση από ΕΣΥΔ, 4 παραμέτρων

– Ειδικές εξετάσεις δεικτών με σύγχρονούς αναλυτές ακριβείας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, Mayer Κοπράνων, Ca 19-9
Κόστος: 30 € (από 130 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
PSA ολικό & υπέρηχος κάτω κοιλίας
Κόστος: 20 € (από 80 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Ca 15.3 + υπέρηχος μαστών
Κόστος: 20 € (από 87 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
Ca 125 + υπέρηχος κάτω κοιλίας
Κόστος: 20 € (από 86 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ & ΩΟΘΗΚΩΝ
Ca 15.3, Ca 125, υπέρηχος κάτω κοιλίας, υπέρηχος μαστών
Κόστος: 30 €

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ca 19-9, CEA, PSA, Free PSA
Κόστος: 40 € (από 189 €)

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ca 15.-3, Ca 19-9, Ca-125, CEA
Κόστος: 40 € (από 192 €)