Για εμάς στην BIOMEDICIN, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στόχος της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ιατρική διάγνωση και θεραπεία σύμφωνη πάντα με το νομικό πλαίσιο.

Mπορείτε να δείτε αναλυτικά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς και την νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τον χρόνο τήρησης των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.