– Λήψεις ουρηθρικών – προστατικών εκκριμάτων από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
– Μέθοδος STAMEY-MEARΕS
Η συγκεκριμένη μέθοδος λήψης και καλλιέργειας προστατικών εκκριμάτων περιγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 από τους Stamey και Meares και αποτελεί μέχρι και σήμερα τη μοναδική μέθοδο αναφοράς και τον “Χρυσό Κανόνα” στη διάγνωση των προστατίτιδων και τον τοπογραφικό εντοπισμό της φλεγμονής του ουροποιητικού συστήματος. Στη BIOMEDICIN στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας μας έχουν εκτελεσθεί πάνω από 9.500 καλλιέργειες Stamey, σε ασθενείς απ΄όλη την επικράτεια, αφού αποτελεί από τα πεδία ιδιαίτερης εξειδίκευσής μας.
– Σπερμοδιάγραμμα – Έλεγχος γονιμότητας
– PSA, FPSA, PSM – Πλήρης έλεγχος προστάτη