Μέχρι στιγμής έχουμε συνάψει απευθείας συμβάσεις με:

  • Metlife Ασφαλιστική, μέσω των ABC προνομιών που διαθέτουν για το σύνολο των ασφαλισμένων τους είτε με ατομικό, είτε με ομαδικό συμβόλαιο.
  • Generali Ασφαλιστική, μέσω των προνομίων Generali Privilege System (GPS) που διαθέτουν για το σύνολο των ασφαλισμένων τους είτε με ατομικό, είτε με ομαδικό συμβόλαιο.
  • Mondial – Allianz, για το σύνολο των ασφαλισμένων τους είτε, με ατομικό, είτε με ομαδικό συμβόλαιο.
  • Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω των προνομίων της κάρτας του Ασφαλιστικού Γονέα.
  • Ευρωπαϊκή Πίστη, για την υποστήριξη των εταιρικών τους πελατών και πιο συγκεκριμένα για τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Ως μέλη του δικτύου IATRICA έχουμε επίσης συμβάσεις με:

  • AXΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • ERB EUROLIFE
  • INTERNATIONAL LIFE
  • PRIME INSURANCE

Επίσης εξυπηρετούμε ασθενείς όλων των ιδιωτικών εταιριών (ελληνικών & ξένων) που έχουν ελεύθερη επιλογή διαγνωστικού κέντρου για εξωνοσοκομειακές  εξετάσεις στο συμβόλαιό τους.

Θεωρούμε ότι “η πρόληψη είναι δικαίωμα όλων” και βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και προσπάθεια για σύναψη και νέων συμβάσεων.