Όντας ευαισθητοποιημένοι σε θέματα πρόληψης και στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, σε συνεργασία με εταιρίες, γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους παρέχουμε προληπτικούς ελέγχους σε προνομιακές τιμές στους εργαζομένους, τα μέλη και τις οικογένειες τους.