Η BIOMEDICIN έχει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, ΕΥΔΑΠ, ΕΔΟΕΑΠ.

Προκειμένου να είναι έγκυρο το παραπεμπτικό σας και να μπορεί να εκτελεστεί σε ιδιώτη πάροχο, πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα:

  • Το παραπεμπτικό σας να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του παραπέμποντος ιατρού
  • Να μην έχει περάσει η ημερομηνία εκτέλεσης του παραπεμπτικού. Στο παραπεμπτικό αναγράφονται δύο ημερομηνίες. Η πρώτη αφορά ιδιώτες παρόχους και η δεύτερη κρατικούς φορείς. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο χρόνος εκτέλεσης του παραπεμπτικού έχει μειωθεί σε τρεις εβδομάδες για ιδιώτες παρόχους
  • Να μην αναγράφεται στο κάτω μέρος του παραπεμπτικού ότι εκτελείται μόνο σε κρατικούς φορείς
  • Να αναγράφεται ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα