– Ειδικές ανοσοσφαιρίνες IGE – Διαπίστευση από ΕΣΥΔ
Η μέθοδος UNICAP της  THERMO SCIENTIFIC (πρώην PHADIA) που χρησιμοποιούμε αποτελεί μέθοδο αναφοράς και τη μοναδική αποδεκτή μέθοδο από την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή Αλλεργιολογική εταιρεία. Tο εργαστήριο μας έχει διαπιστεύσει τη συγκεκριμένη μέθοδο.
– Μετρήσεις ειδικών IgG και IgG4
– Μέτρηση Τρυπτάσης & ECP
– Έλεγχος δυσανεξίας τροφών

Για να δείτε τις προσφορές μας για τον έλεγχο των αλλεργιών πατήστε εδώ.