– Λήψεις κολπικών, ουρηθρικών, προστατικών εκκριμάτων από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό
– Καλλιέργειες όλων των βιολογικών υγρών & επιχρισμάτων
– Καλλιέργειες – ταυτοποιήσεις αναεροβίων
– Αντιβιόγραμμα αεροβίων και αναεροβίων με MIC – Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση (σύστημα VITEK 2, Biomerieux).
Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τον πλέον υπερσύγχρονο εξοπλισμό ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου, είναι κυρίως εξοπλισμός μεγάλων σύγχρονων νοσοκομείων, ενώ είμαστε μέχρι στιγμής το μοναδικό ιδιωτικό εργαστήριο στα Β. Προάστεια που έχει εγκαταστήσει τέτοιο σύστημα από το 2009.
– Καλλιέργειες μυκοπλασμάτων με δυνατότητα αντιβιογράμματος
– Καλλιέργειες μυκήτων/μυκητόγραμμα
– Έλεγχος παρασίτων