Για να είναι προσιτός ο προληπτικός έλεγχος για όλη την οικογένεια, στην BIOMEDICIN προσφέρουμε όλα τα check up σε προνομιακή τιμή.

Με το check up ενός ή και των δύο γονέων προσφέρουμε τις εξετάσεις του παιδιών με σημαντικές εκπτώσεις ή δωρεάν

Επιλέξτε ένα από τα προτεινόμενα πακέτα προληπτικού ελέγχου:

 


ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι (κωδ. FAM 1)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, OΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΙΔΗΡΟ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12, ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ.
Κόστος:
Για έναν γονέα & 1 παιδί: 50 €
Για έναν γονέα & 2 παιδιά: 50 €
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 75 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 75 €
Επιπλέον παιδιά: 15 € ανά παιδί

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ (κωδ. FAM 2)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL/LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ.
Κόστος:
Για έναν γονέα & 1 παιδί: 50 €
Για έναν γονέα & 2 παιδιά: 50 €
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 70 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 70 €
Επιπλέον παιδιά: 15 € ανά παιδί

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙΙ (κωδ. FAM 3)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL/LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, SGOT, SGPT.
Κόστος:
Για έναν γονέα & 1 παιδί: 50 €
Για έναν γονέα & 2 παιδιά: 50 €
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 75 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 75 €
Επιπλέον παιδιά: 15 € ανά παιδί

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (κωδ. FAM 4)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL/LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, SGOT, SGPT, γGT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ CPK, LDH, ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, Κ, Να, Mg, Ca, P, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ.
Κόστος:
Για έναν γονέα & 1 παιδί: 160 €
Για έναν γονέα & 2 παιδιά: 160 €
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 200 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 200 €
Επιπλέον παιδιά: 45 € ανά παιδί

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (κωδ. FAM 5) 
T3, T4, TSH.
Κόστος:
Για έναν γονέα & 1 παιδί: 38 €
Για έναν γονέα & 2 παιδιά: 38 €
Για 2 γονείς & 1 παιδί: 55 €
Για 2 γονείς & 2 παιδιά: 55 €
Επιπλέον παιδιά: 10 € ανά παιδί

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η αιμοληψία μπορεί να γίνει και κατ’ οίκον κατόπιν ραντεβού ΔΩΡΕΑΝ.