– Διαπίστευση από ΕΣΥΔ, 6 παραμέτρων
– Ορμόνες θυρεοειδούς.
– Ορμόνες γυναικολογικές, ανδρικού άξονος κτλ.