Επιστημονικά υπεύθυνη του ακτινολογικού τμήματος της BIOMEDICIN (υπέρηχοι, triplex και μέτρηση οστικής πυκνότητας) είναι η κα Κουτσόγιαννη Αγγελική, ιατρός Ακτινοδιαγνώστης.

Το τμήμα μέτρησης οστικής πυκνότητας λειτουργεί από το 2010. Έχει εξοπλιστεί με μηχάνημα του οίκου GENERAL ELECTRIC Healthcare Technologies, τύπος LUNAR, τελευταίας τεχνολογίας.

H σάρωση γίνεται με  μέθοδο διπλής ενεργειακής στάθμης (Dual Energy X-Ray Absorptiometry – DΕXA – pencil beam), εξασφαλίζοντας έτσι ελάχιστη δόση ακτινοβολίας.

Γνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σωστής λήψης στην εγκυρότητα του αποτελέσματος της εξέτασης, στην BIOMEDICIN την εκτέλεση των εξετάσεων μέτρησης οστικής πυκνότητας αναλαμβάνουν μόνο ειδικευμένοι ιατροί ακτινολόγοι.

Άμεση παραλαβή αποτελεσμάτων.