– Ανίχνευση, τυποποίηση & ποσοτικοποίηση μολυσματικών παραγόντων
– Διάγνωση κληρονομικών νοσημάτων (π.χ. Κυστική ίνωση)
– Ανάλυση γενετικών δεικτών
– Μοριακή αιματολογία – ογκολογία