– Κλασικός προγεννητικός έλεγχος
– Έλεγχος θρομβοφιλίας (Ανοσολογικός και Μοριακός έλεγχος)