Η προστατίτιδα αποτελεί µια από τις συχνότερες ουρολογικές διαγνώσεις στους άντρες όλων των ηλικιών. Στην πραγματικότητα δεν είναι µια πάθηση αλλά ένα σύνολο από νοσολογικές οντότητες, που εμφανίζεται µε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων (ουρολογικά, περιγεννητικά και περιπρωκτικά), διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες, διαφορετικά εργαστηριακά ευρήματα και επομένως χρήζει και διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Οι προστατίτιδες μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:
• Οξεία βακτηριακή προστατίτιδα
• Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα
• Χρόνια µη-βακτηριακή προστατίτιδα
– Χρόνιο Σύνδρομο πόνου πυέλου
– Φλεγµονώδες Χρόνιο Σύνδρομο πόνου πυέλου
– Μη Φλεγµονώδες Χρόνιο Σύνδρομο πόνου πυέλου
• Ασυµπτωµατική Φλεγμονώδης Προστατίτιδα

Σε ότι αφορά στην εργαστηριακή προσέγγιση, µια μέθοδος εξέτασης που είχε περιγραφεί αρκετά χρόνια νωρίτερα από τους Stamey και Meares(1968), αποτελεί μέχρι σήμερα τον «χρυσό κανόνα» και τη μέθοδο αναφοράς στη διάγνωση των προστατίτιδων.

Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη μέθοδος που αποτελείται από καλλιέργειες και άμεση µικροσκόπιση τεσσάρων (4) δειγµάτων (ούρων αρχής ούρησης & µέσου ρεύµατος, προστατικού εκκρίµατος και ούρων µετά µάλαξης), αν και πιο χρονοβόρα απ’ ότι µια απλή καλλιέργεια επιτρέπει τον τοπογραφικό εντοπισμό της φλεγμονής. Η διαφορική διάγνωση µορφών προστατίτιδας & ουρηθρίτιδας επιτυγχάνεται µε τη συναξιολόγηση μικροσκοπικών ευρυμάτων (πυοσφαίρια) και απουσία ή όχι µικροβιακής ανάπτυξης.

Η εμπειρία του ιατρού για την εξασφάλιση της σωστής λήψης των δειγμάτων, της απαραίτητης επεξεργασίας, τη σωστή αξιολόγηση και έκδοση έγκυρου αποτελέσματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέταση.

Στη BIOMEDICIN, έχοντας εκτελέσει πάνω από 15.000 καλλιέργειες διερεύνησης προστατίτιδων, µε τον πιο σύγχρονο δυνατό εξοπλισμό (το µικροβιολογικό µας τμήμα διαθέτει αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης & ευαισθησίας Vitek2 compact-Biomerieux) έχουμε την εμπειρία & την τεχνογνωσία να μεταφέρουμε στον κλινικό ιατρό έγκυρες πληροφορίες διευκολύνοντας έτσι το έργο του.

2016 © Copyright - BIOMEDICIN