Στη BIOMEDICIN λειτουργεί από το 2010, τμήμα μέτρησης οστικής πυκνότητας, έτσι ώστε ο έλεγχος της οστεοπόρωσης να γίνεται πλήρης. Το τμήμα έχει εξοπλιστεί με μηχάνημα του οικου GENERAL ELECTRIC Healthcare Technologies, τύπος LUNAR, τελευταίας τεχνολογίας. H σάρωση γίνεται με μέθοδο διπλής ενεργειακής στάθμης (Dual Energy X-Ray Absorptiometry – DΕXA – pencil beam), εξασφαλίζοντας έτσι ελάχιστη δόση ακτινοβολίας. Γνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σωστής λήψης στην εγκυρότητα του αποτελέσματος της εξέτασης, στην BIOMEDICIN την εκτέλεση των εξετάσεων μέτρησης οστικής πυκνότητας αναλαμβάνουν μόνο ειδεικευμένοι ιατροί ακτινολόγοι. Η BIOMEDICIN δεσμεύεται να δώσει στον κλινικό ιατρό την πληρέστερη δυνατή εικόνα του ασθενούς του με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που την διέπει όλα τα χρόνια της λειτουργίας της.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

2016 © Copyright - BIOMEDICIN