Το μικροβιολογικό τμήμα της BIOMEDICIN έχει εξοπλιστεί με τον αναλυτή VITEK 2 compact – BIOMERIEUX, έναν υπερσύγχρονο αυτόματο αναλυτή ταυτοποίησης αεροβίων, αναεροβίων, απαιτητικών μικροβίων καθώς και μυκήτων. Ο αναλυτής διαθέτει advanced expert system για τον έλεγχο των μηχανισμών αντοχής των μικροβίων ενώ το αντιβιόγραμα δίνεται πλέον με MIC (ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση). Για τους μύκητες υπάρχει η δυνατότητα αντιμυκητογράματος.
Αυτόματα μηχανήματα ταυτοποίησης έχουν τα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία ενώ είμαστε το μοναδικό ιδιωτικό εργαστήριο στα Β. Προάστεια που διαθέτει τέτοιον εξοπλισμό.
Για να συζητήσετε τα πλεονεκτήματα του συστήματος, και οποιαδήποτε διευκρίνηση στην απάντηση των καλλιεργειών και του αντιβιογράμματος που σας δίνεται, ο γιατρός είναι πάντα στη διάθεσή σας.

2016 © Copyright - BIOMEDICIN