– Διαπίστευση από ΕΣΥΔ, 4 παραμέτρων

– Ειδικές εξετάσεις δεικτών με σύγχρονούς αναλυτές ακριβείας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (κωδ. CH 8.2)
Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, Mayer Κοπράνων, Ca 19-9
Κόστος: 30 € (από 130 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (κωδ. CH 7.2)
PSA ολικό & υπέρηχος κάτω κοιλίας
Κόστος: 20 € (από 80 €)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ (κωδ. CH 8.4)
Ca 125 + υπέρηχος κάτω κοιλίας
Κόστος: 20 € (από 86 €)

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (κωδ. CH 8.5)
Ca 19-9, CEA, PSA, Free PSA
Κόστος: 40 € (από 189 €)

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (κωδ. CH 8.6)
Ca 15.-3, Ca 19-9, Ca-125, CEA
Κόστος: 40 € (από 192 €)